(99412) 828 / (99412) 525 48 48

[email protected]

FAQ

FAQ

Əsas FAQ

“Subsidiya” nədir?

Fermerlərə dövlət büdcəsindən verilən əvəzsiz maliyyə vəsaiti

“Subsidiya” informasiya sistemi (SİS) nədir?

Fermerlərin subsidiyalar üzrə müraciətlərinin elektron qaydada qəbulunu, baxılmasını və cavablandırılmasını təmin edən sistem

Baza məbləği nə qədərdir?

Bitkiçilik sahəsində subsidiyaların hesablanmasında istifadə edilən sabit maliyyə vəsaiti. Hazırda bu məbləğ 200 AZN-ə bərabərdir

Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinə nələr aiddir?

Mineral gübrə, biohumus, pestisid, sertifikatlı toxum və tinglər

Kvota dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Hər bir bitki üzrə subsidiya veriləcək toxum və tingin miqdarı

Sertifikatlı toxum və tinglərə hansılar aiddir?

Dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış, sort və səpin keyfiyyətləri üzrə uyğunluq sertifikatı olan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxum və tinglər

Məhsullarımızla maraqlanırsınız?

Regional satış şöbələrimizə onlayn müraciət edin.

Regional satış şöbələri