(99412) 828 / (99412) 525 48 48

[email protected]

Məhsullar

Buğda Toxumu Bezostaya 100 R1 / Semena Stavropolya 50 kq

Əsas Məhsullar Buğda Toxumu Bezostaya 100 R1 / Semena Stavropolya 50 kq

Buğda Toxumu Bezostaya 100 R1 / Semena Stavropolya 50 kq

Qiymət: 20 ₼
Məhsuldarlıq: məhsuldarlıq potensialı 1 ha-dan 100 s çox
1000 ədəd dənin kütləsi: 40-44 qram.
YUMŞAQ PAYIZLIQ BUĞDA. PATENT SAHİBİ VƏ ORİGİNATOR:
“P.P. Lukyanenko adına Milli Taxıl Mərkəzi” FDBEM
Rayonlaşdırma tarixi: 2014.
Becərilmə zonası: RF, Mərkəzi-Qaratorpaq, Şimali Qafqaz bölgələri.
Əsas istifadə məqsədi: çörək məmulatlarının istehsalı üçün yüksək keyfiyyətli taxılın əldə edilməsi.
Məhsuldarlıq: məhsuldarlıq potensialı 1 ha-dan 100 s çox
Aqrofitosenozun sıxlığı və bitməsi: orta.
Sünbül məhsuldarlığı: sünbül orta uzunluqdadır, bir sünbüldə 50 qədər toxum formalaşdırır.
1000 ədəd dənin kütləsi: 40-44 qram.
Üyütmə-çörəkbişirmə xassələri: taxılın yüksək çörəkbişirmə xassələri ilə səciyyələnir.

AQRONOMİK XÜSUSİYYƏTLƏR:
Vegetasiya dövrü (yetişmə qrupu): orta-erkən.
Bitkilərin hündürlüyü və əyilməyə qarşı davamlılığı: orta boylu, əyilməyə qarşı davamlıdır.
Tökülməyə qarşı davamlılığı: dayanıqlıdır
Donmaya qarşı davamlılığı: yüksək.
Quraqlığa qarşı davamlılığı: quraqlığa qarşı davamlıdır və istiyə qarşı dözümlüdür
Aqrofon səviyyəsi: yüksək və orta.

XƏSTƏLİKLƏRƏ QARŞI DAVAMLILIQ:
Qonur pas: dayanıqlıdır.
Sarı pas: dayanıqlıdır.
Septorioz və yarpaq ləkələri: dayanıqlıdır.
Sünbül fuzariozu: dayanıqlıdır.
Viruslar: dayanıqlıdır.

Müraciət üçün aşağıdakı formanı doldurun

Məhsullarımızla maraqlanırsınız?

Regional satış şöbələrimizə onlayn müraciət edin.

Regional satış şöbələri