(99412) 828 / (99412) 525 48 48

[email protected]

Məhsullar

Karbamid Marka B / Kuybişev 50 kq

Əsas Məhsullar Karbamid Marka B / Kuybişev 50 kq

Karbamid Marka B / Kuybişev 50 kq

Qiymət: 26 ₼
46.2% Azot

Karbamid (tərkibində 46% azot olan) ən yüksək konsentrasiyalı qatı azot gübrəsidir və dünyanın başlıca azot mənbəyinə çevrilmişdir.İstehsal forması - kristallik formada

Xarici görünüşü: Ağ kristal
Azot miqdarı: (N), wt %, min 46,2
Biuret miqdarı:%, max 1
Kövrəkliyi:%, min 100
Rütubət miqdarı:( Fischer üsulu ilə müəyyənləşdirilmişdir) wt %, max 0,5
Dənəvərliyi,%
1 to 4 mm 94
2 to 4 mm 70
1 mm 3 az
6 mm daha çox
Sabit dayanıqlıq:kgs 0,7" az olmamaqla

Müraciət üçün aşağıdakı formanı doldurun

Məhsullarımızla maraqlanırsınız?

Regional satış şöbələrimizə onlayn müraciət edin.

Regional satış şöbələri