(99412) 828 / (99412) 525 48 48

[email protected]

Məhsullar

Nitroammofos/ Dorogobuj (NPK 16-16-16) 50 kq

Əsas Məhsullar Nitroammofos/ Dorogobuj (NPK 16-16-16) 50 kq

Nitroammofos/ Dorogobuj (NPK 16-16-16) 50 kq

Qiymət: 41 ₼
Yüksək effektivlikli kompleks gübrə
Bir qranulda mühüm qidalandırıcı elementlər mövcuddur
Bütün növ torpaqlarda və istənilən bitkilər üçün istifadə edilə bilər
KİMYƏVİ TƏRKİBİ
Ümumi azot (N)* 16 %
Fosfor (P2O5) 16 %
Kalium (K2O) 16 %
* 6.4% nitratlı, 9.6% ammoniumlu. Tərkib dəyişə bilər
İZİKİ XASSƏLƏRİ
Aşağıdakı ölçülərdə qranulların kütlə payı:
1 mm az, maksimum 2 %
1-4 mm, minimum 95 %
2-4 mm, minimum 75 %
6 mm az 100 %
Qranulların statik möhkəmliyi, minimum 6 MPa
QABLAŞDIRMA, DAŞINMA VƏ SAXLANMA ŞƏRTLƏRİ
• Kisələrdə, konteynerlərdə qalaq yolu ilə göndərilir (MKR)
• Nəqliyyatda təhlükəli yüklərin daşınması qaydalarına müvafiq olaraq istənilən
nəqliyyat vasitəsilə (hava nəqliyyatı istisna olmaqla) daşınır
• Qablaşdırılmış məhsul atmosfer çöküntülərindən qorunan qapalı, quru və təmiz
anbar ərazilərində digər maddə və materiallardan ayrı saxlanılır

Müraciət üçün aşağıdakı formanı doldurun

Məhsullarımızla maraqlanırsınız?

Regional satış şöbələrimizə onlayn müraciət edin.

Regional satış şöbələri